Projeler

Sağlıkta Türk Dünyası Birlikteliği Projesi

Sağlıkta Türk Dünyası Birlikteliği Projesi ülkemizin sanayi başta olmak üzere diğer sektörlerdeki Türk Dünyası Birlikteliği stratejilerinin ve başarılarının devamı niteliğindeki sağlık sektöründeki gelişmelere katkı sağlayan bir projedir. 2. Uluslararası Berlin Sağlık Turizmi Konferans, B2B ve Fuar etkinliği kapsamında Türk Dünyası ülkelerini; 20 farklı ülkeden katılım sağlanan 90 farklı sağlık sektörünün önde gelen kuruluşları ile bir araya getirmiştir. Konferans ve B2B görüşmeleri ile iş birlikleri programlarına ilk adımlar atılırken 4000’e yakın katılımcının ziyareti ile Türk Dünyası Sağlık kuruluşlarımız kendilerini tanıtma fırsatı bulmuştur. Projenin başarısı ve talepler devamında farklı ülkelerde TİKA koordinasyonunda ve desteğinde Türk Dünyası Sağlık Birlikteliği ile sektörde Türk Markası oluşturacak etkinlikler devam edecektir. Kalite, hizmet standartlarının oluşturulması ve iş birliktelikleri ile dünyada sektörel söz sahibi olunması, Türk Dünyası üye ve gözlemci ülkelerin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) başta salgın hastalıklarda ve doğal afetlerde olmak üzere acil sağlık hizmetlerinde birliktelik yaparak güç birliği oluşturmaları ve bu ülkeler arasında en önde yer alan ülkemizin iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması misyonuyla ‘’Global Sağlık Platformu’’ derneğinin gerçekleştirdiği, sağlık sistemimizin uluslararası platformda geliştirilmesine vesile olacak “Sağlıkta Türk Dünyası Birlikteliği” projesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.

Sağlıkta Türk Dünyasına Yenilikçi Bakış Projesi

Sağlıkta Türk Dünyasına Yenilikçi Bakış Projesi ile hem ülkemiz hem de Türk Dünyası sağlık sektörü temsilcilerinden oluşturulacak sağlık hizmetleri kümesi sayesinde Türk Dünyası birlikteliğinde yer alan toplumların tamamına katkı sağlamaya devam edecektir. Türk dünyası birlikteliğinin sağlık hizmetleri alanında sağlanabilmesi için ilgili ülkelerin öncelikle sağlık sistemlerini tanımaları, ortak kültür ve dil birlikteliği gücünün sağlık alanında uluslararası platformda gösterilmesi önemlidir. Bakü Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı ile Türk Dünyası üye ve gözlemci ülkeleri sağlık gibi önemli bir başlık altında bir araya gelecek ve ülkelerin sağlık turizmi gelişimi ile ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Bu birliktelik Türk Dünyası ülkelerinin tespit edilen sağlık hizmeti durumlarına göre yeni projeler geliştirmesi ve ilerlemesine yöneliktir. Bakü’de gerçekleşecek fuar, konferans ve B2B görüşmeleri ile ülkemize sağlık nedeniyle en fazla ziyarette bulunan ülkeler ve en fazla talep edilen sağlık hizmetleri, branşlar ışığında birebir Türk Dünyası temsilcileri ile işbirliklerinin yapılması hedeflenmektedir. “Global Sağlık Platformu” derneğinin gerçekleştirdiği, Türk Dünyası üye ve gözlemci ülkelerin sağlıktaki yetkinliğinin uluslararası platformda geliştirilmesine vesile olacak ’Sağlıkta Türk Dünyasına Yenilikçi Bakış’’ projesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.